Giá vé

Tuyến HCM – Tiền Giang – Bến Tre

HCM-Bến tre: Giá vé 69.000 VND/vé

HCM-Tiền Giang (My Tho): Giá vé 65.000 VND/véHCM – Tiền Giang – Bến Tre

Ho Chi Minh – Ben Tre: Ticket price 69,000 VND / ticket

Ho Chi Minh – Tien Giang (My Tho): Ticket price 65,000 VND / ticket